Medizinisches Zentrum, 8645 JonaMedizinisches Zentrum, 8645 JonaMedizinisches Zentrum, 8645 JonaMedizinisches Zentrum, 8645 JonaMedizinisches Zentrum, 8645 JonaMedizinisches Zentrum, 8645 JonaMedizinisches Zentrum, 8645 JonaMedizinisches Zentrum, 8645 JonaMedizinisches Zentrum, 8645 Jona

Medizinisches Zentrum ‚Rappjmed‘, Jona

Leistung

Farb- und Materialkonzept für Innenräume

Bauherrschaft

Rajomed AG, Jona

Praxisplanung

Meierzosso Planungs AG, Schwerzenbach

Fertigstellung

2014

Vorschau: Medizinisches Zentrum, 8645 JonaVorschau: Medizinisches Zentrum, 8645 JonaVorschau: Medizinisches Zentrum, 8645 JonaVorschau: Medizinisches Zentrum, 8645 JonaVorschau: Medizinisches Zentrum, 8645 JonaVorschau: Medizinisches Zentrum, 8645 JonaVorschau: Medizinisches Zentrum, 8645 JonaVorschau: Medizinisches Zentrum, 8645 JonaVorschau: Medizinisches Zentrum, 8645 Jona